Midsommar i Sandvik 2024

Nu är vi i planeringstagen inför vårt populära Midsommarfirande här i Sandvik. Fint väder är beställt och vi hoppas på många deltagare!

 Vi eftersöker hjälp med olika uppgifter för att allt ska flyta på. Ju fler som kan ställa upp med en hjälpande hand desto smidigare kommer allt att falla på plats. Om du eller någon du känner är duktig på att spela något instrument som kan passa vid ett Midsommarfirande - tveka då inte att höra av er. Mejla Gösta Stålfred i byalaget (klicka på länken) vid möjlighet att ställa upp på ett eller annat sätt. Ett stort TACK på förhand!

Årsmöte 2024

Byalaget bjuder alla medlemmar till årsmöte lördagen den 6 juli kl 10:00 på Sandviks Fisk- och Hamnkök. Vi  bjuder på fisksoppa till lunch efter mötet. 


Kallelse och årsmöteshandlingar läggs upp på hemsidan inom kort. Välkommen med motioner till styrelsen senast 14 dagar före mötet. 


Vill ni avnjuta lunchen så anmäl er till e-postadressen evalotta.dahl@sandviksbyalag.se i byalaget senast den 3 juli så att restaurangen kan förbereda rätt antal portioner i köket. Anmälan är inte nödvändig om man inte avser att äta sopplunch.


Välkomna önskar vi i Styrelsen

Valborgsmässofirandet på Nabben 2024

Vädret var med oss under firandet av Valborg ute på Nabben i Sandvik. Vi var många som slöt upp kring elden och njöt av den öländska kören Chorus Mixtus välsång. Efter firandet var det många som begav sig till Sandviks kvarn där Ludde bjöd på kaffe med tilltugg. Ett varmt TACK till dig Ludde!

Årets Valborgstalare

Årets talare Johan Barkevall höll ett uppskattat och tänkvärt tal till den stora skara som slöt upp kring Valborgselden. Ett varmt TACK till Chorus Mixtus, Johan Barkevall samt till alla som gjorde oss sällskap denna vackra kväll!


Strandstädningen på långfredagen

På långfredagen kl 10.00 samlades ett gäng Sandviksbor på stranden. Vi hade tur med vädret och med gemensamma krafter städade vi vår fina strand inför den kommande säsongen. Ett stort Tack till alla er som ställde upp och hjälpte till!


Påminnelse om att betala medlemsavgift till Sandviks byalag!


Vi hoppas att ni som ännu ej betalat avgiften vill fortsätta att stödja Byalagets arbete. I så fall betalas avgiften på 150 kr enklast via Swish 123 494 0979 alternativt via Plusgiro nr 440966-0. Tacksam om ni kan ange namn, fastighetsbeteckning samt mobilnummer vid inbetalning. Vi ser fram emot att välkomna dig som medlem även 2024. 


Hälsningar


Per Thege

Kassör i Byalaget

Byalagets årsmöte 2023

Byalaget hade sitt sedvanliga årsmöte lördagen den 8 juli på Fisken i Sandvik. Styrelsen informerade om det gångna årets aktiviteter och engagemanget var stort. Det konstaterades att vi under året haft fler medlemmar än någonsin, vilket vi är glada för. Vår uppskattade ordförande Jörgen Bödmar avtackades och byalagets fortsatta verksamhet säkrades då Jan-Olof Erlandsson tog över ordföranderollen. Vi tackar också vår avgående sekreterare Esbjörn Jovlunden för hans insats i byalaget.

Efter mötet bjöds det på fisksoppa och vidare samvaro. Se protokoll från årsmötet nedan!

Byalagets nya styrelse

Byalagets nya styrelse består av (sett från vänster till höger):

Per Peterson, suppleant

Per Thege, kassör

Gösta Ståhl, sekreterare

Lotta Dahl, adjungerad styrelsemedlem

Jan-Olof Erlandsson, ordförande

Ewa-Britt Svensson, styrelsemedlem

Susanne Engström-Jacobsson, styrelsemedlem


Ny artikel angående byggplanerna i Sandvik

Ytterligare en artikel i Barometern gällande de omtvistade byggplanerna på den gamla ICA-tomten i Sandvik. Ett 50-tal fastighetsägare bosatta i området har skrivit under skrivelsen som har skickats in till Borgholms kommun.

Ny hundlatrin

Ytterligare en hundlatrin har placerats ut i korsningen Hamngatan, Sjölundsvägen och Blåeldsvägen. 

Midsommarfirandet 2023 

Årets midsommarfirande i Sandvik lockade rekordpublik. Vi uppskattar att flera hundra deltog i firandet och i dans kring midsommarstången. Bland deltagarna fanns många familjer med barn vilka syntes uppskatta det hela med stor glädje.

Spelemän i form av både dragspelare och gitarrist tillsammans med skönsång av såväl Knisa Stina och Ronny Cedertorn förgyllde dagen till allas glädje. Stämningen var på topp liksom vädret. 

Tack till alla som deltog och inte minst till de som deltog i arbetet med förberedelserna och genomförandet. 


Fyrvägskorsningen vid kvarnen

Nu kommer förhoppningsvis all eventuell förvirring i fyrvägskorsningen vid kvarnen att minimeras. Trafikverket har tydligt markerat vägdelningen vid korsningen söderifrån samt flyttat vägmärket för väjningsplikt. Det tackar vi för!

Byggplaner ICA-tomten


Innan detaljplanearbetet drar igång på allvar så ska en s.k. dagvattenutredning göras (prel. under maj) och kommunen ska också titta på vilka kulturvärden som kan vara relevanta att ta hänsyn till. 


Enligt kommunens handläggare, planarkitekten Jonathan Sjöblom (0485-88113) så kan ett förslag till detaljplan som presenteras på ett samrådsmöte finnas framme tidigast kvartal 3 - 4, 2023. Det beror bl.a. på hur detta planärende prioriteras i förhållande till andra planärenden i kommunen.


Uppdatering Kvarngatan


Här en uppdatering efter samtal med plansamordnare Åsa Bejemar på Borgholms kommun.

Både planarbetet & dagvattenutredningen är satt på paus!

Länsstyrelsen vill ha in kompletterande utredningar av arter & svampar.

Detta sker under sommar & höst. Därefter när resultatet kommer, utvärderas allt tillsammans.Artikel i Barometern om byggplaner i Sandvik

Med anledning av planerna på byggnation på gamla ICA-tomten i Sandvik, mer info i artikeln.

Badlinan badplatsen

Badlinan kommer att finnas på plats från och med i mitten på juni månad. I år kommer den att placeras närmare stranden och därmed bli mer synlig än förra året.

Sandviks Hamnkrog i sommar!

I sommar kommer jag, Hugo Hellsund, att driva Sandviks Hamnkrog. Vi kommer att renovera om hela restaurangen till öppningen i mitten på juni. Här kommer man till lunch kunna äta bland annat en fräsch sallad eller lyxig räkmacka. På kvällen kan man sen avnjuta en 5-rätters meny med ett fantastiskt vinpaket eller rätter från vår á la carte meny eller bara helt enkelt en god drink i solnedgången med lite löjromschips. Vi kommer att jobba mycket med det Öland har att erbjuda, som öländska jordgubbar och potatisar men också närproducerade charkuterier och öler. Jag och min kompanjon Mikael Nordström driver idag en av Jönköpings finaste krogar och det kommer att finnas flera inslag därifrån. Man kan snart boka bord på sandvikshamnkrog.se.

Gång- Cykelväg projektet

För en tid sedan fick styrelsen besked om hur kommunen ställer sig till den gång- och cykelväg vi har arbetat länge för. Vi kan nu konstatera att vi trots mycket arbete inte har lyckats komma i mål. Vi har dock uppmärksammat kommunen att det finns ett behov av vägen och de har lovat att ta frågan i beaktande. Vad det betyder framgår inte i deras skrivelse till oss.  Vill du läsa deras beslut så finns det här.  Låt oss se tiden an och har vi tur så kanske kommunen kan finna en finansiering för vägen länge fram. 

Skarvarna är tillbaka!

Vi kan konstatera att Sandvik tydligen är en populär plats för Skarvar eftersom en ny koloni åter har tagit plats i hamnen. Byalaget har ännu en gång kontaktat kommunen som kommer att genomföra en skyddsjakt framöver. 

Nytt om kvarnen 

Åke Nilsson, ordförande för Hembygdsföreningen, berättar att de har fått lägga ner ett mycket stort arbete under hela hösten för att få fram virke till kvarnvingarna. Han har “slagits” med Sveaskog, Naturvårdsverket och Länsstyrelsen vilka har haft otaliga möten i olika forum och på plats för att komma fram till vilka två träd de ska få ta ner. 


Nu är träden fällda och i månadsskiftet januari/Februari ska de fraktas till en lada i Legenäs för att där ligga på tork fram till hösten. Under tiden fram tills dess ska kvarnen tvättas och förberedas för sina nya vingar. Mer information följer.

Ny uppdatering när det gäller detaljplanearbetet vid Legenäs 1:39


Efter ett samtal med Marta Drag på Borgholms kommun visade det sig att detaljplaneprojektet/MKV (Miljökonsekvensbeskrivningen) är försenat. 

Se illustrationerna nedan,  de kan ge vägledning när det gäller de utredningar som är klara. Det är många tekniska utredningar också, som tex huruvida det finns radon i marken. Inget alarmerande har dock upptäckts. När det gäller flygfältet finns inga anmärkningar. Viktigt att notera att MKBs utredningar endast är rekommendationer. I nuläget inväntas dagvattenutredningen och den kommer att väga väldigt tungt. 

Projektet är fortfarande i ett tidigt skede, alla berörda kommer att bli inbjudna till samråd när samtliga aspekter från utredningarna är sammanvägda från kommunens sida. 


Madeleine Reuterswärd och Lars Erikson

Om Hamngatan......

Hamngatan är numera en sk bymiljöväg/bygdeväg. Läs mer om vad som gäller på Vägföreningens webbsida här. 

Skyltar kommer att sättas upp inom några veckor.

Uppdatering när det gäller detaljplanearbetet på Legenäs 1:39

Hej alla.  

Här litet mer information från Borgholms kommun och detaljplanarbetetet angående Legenäs 1:39.  

Markens lämplighet för bostäder utreds just nu. Miljökonsultföretaget WSP är anlitade att göra en 

naturvärdesförstudie som visar om/hur planområdet kan bebyggas/avgränsas. Efter detta sker en mer specifik naturvärdesinventering. Då kartlägger WSP arter, växter, fåglar, kräldjur, groddjur etc inom 200 meter från planen.  

Första steget i processen är ett samrådsförslag som planeras mot slutet av 2022. Då finns det möjlighet för  alla berörda att lämna sina synpunkter. Bilder kan skickas in av vem som helst direkt till  miljö & byggnadsnämnden om man har egna iakttagelser på den aktuella alvarmarken.  


Lars Erikson och Madeleine Reuterswärd, Kvarngatan 12 

Byalagets anslagtavla....

finns nu på Hamnkontoret.

Gång- Cykelvägen - framgångar

Det arbete byalaget tillsammans med Södvik samfällighetsförening har gjort för att samla in pengar till en grundplåt för en gång- och cykelväg mellan Sandvik och Södvik har givit ett gott resultat. Vi kan nu tillföra drygt 300 000 kr till projektet. Pengarna innebär en stark viljeyttring från oss riktad till kommunen. Det är vår förhoppning att  projektet nu kan startas. Ett stort tack till alla som har bidragit. Fortsättning följer... :)

Trafikverkets rapport om trafiksäkerheten vid korsningen Södvik/Sandvik

Trafikverket har sammanställt en rapport gällande trafiksäkerhet och framkomlighet vid fyra hårt belastade korsningar på norra Öland, varav en är korsningen Södvik/Sandvik. Trafikflödet på väg 136 är mycket högre under sommarmånaderna än övriga månader på året. Det här kan innebära problem när fordon kör på/av väg 136 från och till anslutande vägar (Sandvik eller Södvik). När det gäller kollektivtrafiken är hållplatsen vid Södvik/Sandvik dessutom den med störst antal resande. Enligt statistiken är korsningen den med flest rapporterade olyckor mellan 2003 och 2021. Tänkbara lösningar på de brister och problem som finns har sammanställts i Trafikverkets nämnda rapport. I nuläget har vi ingen information om när/om man planerar att åtgärda dessa brister. Vi kommer dock att bevaka ärendet och informera vidare här på hemsidan gällande dess utveckling.

Kvarnen blir vingklippt

Idag, den 22 april, togs vingarna ner på kvarnen 

Det var 10 år sedan vingarna byttes mot nya och redan är det dags för renovering. Kanske var det tur att stormen för ett tag sedan orsakade skador då det nu visade sig att virket var hårt åtgånget av röta vilket i sig kunde ha orsakat ännu värre skador på både kvarn och besökare. Åke Nilsson, ordförande i Hembygdsföreningen uppskattar kostnaden för reparationerna till ca 200 000 kr. Då kvarnen är Q märkt kan finansiering fås av Länstyrelsen, dock på nästa års budget. Även andra intressenter kan komma att bidra. Efter att vingarna är nere kommer kvarnen att tvättas och även andra delar ska repareras.

    


Gång- Cykelvägen 

Förslag på sträckning från öster

Gång- och cykelvägen med sträckning norr om landsvägen har initierats för att höja trafiksäkerheten då vägen är smal och hårt trafikerad av tung trafik särskilt sommartid. Många upplever det otryggt och rent av farligt att ta sig till fots eller med cykel mellan Sandvik och Södvik.  Sommaren 2021 var också trafiksituationen svår i samhället och vissa förbättringar har nu gjorts för gående i hamnområdet. Vägföreningen arbetar kontinuerligt med detta. 

Förslag sträckning sett från väster

Kostnaden för anläggandet av gång- och cykelvägen uppskattas till ca 2,5 miljoner kronor. För kommunen är det en fråga om hur de prioriterar sina projekt och de är positiva till att tidigarelägga denna väg i det fall vi kan delfinansiera genom egna insatser. Vi har ställt en förfrågan till medlemmarna i byalaget samt i Södviks vägförening samt till företag i området. Styrelsen hoppas på gehör så att vägprojektet kan genomföras.


Återvinningsstationen i Sandvik

Under sommar och högsäsong möts vi ofta av överfyllda kärl vid återvinningsstationen i Sandvik. Ett tips är då att anmäla situationen till fti (förpacknings & tidningsinsamlingen) som är ansvariga för stationen. En skylt med kontaktuppgifter och stationsnummer finns uppsatt på plats. Se även foto av skylten här. 

De hade otur...

På långfredagen gjorde Sjöräddningen i Oknö en insats i Kalmarsund när de undsatte ett par med en nyinköpt segelbåt som hade råkat ut för ett mastbrott i den hårda vinden. Deras resa till Stockholm fick ett abrupt stopp och en mellanlandning i Sandvik.

Norrsken i Sandvik

Norrsken över Sandvik. Det kunde man inte tänka sig att det kunde hända. 

Den 22 februari syntes förmodligen för första gången Norrsken i Sandvik. Så här såg det ut i Jordhamn. Bilden togs av Anders Hydén från Linköping.De nya byggplanerna Kvarngatan

Planarbetet för Legenäs 1:39 samt del av Persnäs-Sandvik 1:11, söder om Legenäs 1:39, är under uppstart. Innan jul tog kommunen fram en natur-värdesinventering på förstudie nivå, för att kartlägga vilka naturvärden som finns i området och som kan behöva inventeras mer ingående. Nästa skede i processen är att ha ett samråd med länsstyrelsen i vecka 8, gällande andra utredningar som behöver genomföras under planarbetets gång. Samråd med sakägare beräknas ske efter sommaren.

Ny badlina i sommar

Byalaget har skrivit till Borgholms kommun för att få ekonomiskt bistånd till en ny badlina med bojar utanför badplatsen. 

Kommunen har  i dagarna beslutat sig för att stödja vår ansökan och den nya badlinan kan läggas ut lagom till badsäsongen. 

Ytterligare en hundlatrin

En ny hundlatrin placeras mitt på Kvarngatan och den som tidigare satt vid paviljongen är flyttad till norra sidan av hamnkontoret. 

Stormar gick hårt åt kvarnen

I vinter har stormar gått hårt åt kvarnen. Två vingar har skadats svårt och reparationerna kommer sannolikt kosta upp till 100 000 kr enligt ordföranden i hembygdsföreningen Åke Nilsson. Byalaget beslutade därför att ge ett bidrag till arbetet. Läs gärna mer på deras hemsida om vad som har hänt 


Ny hamnkapten i Sandvik

Hej, mitt namn är Kent Johansson. Jag är ny hamnkapten i Sandviks hamn. Jag är 52 år gammal och mina intressen är lite gott och blandat. Jag driver fiskrestaurangen du hittar längst ner i hamnen, den som heter Sandviks fisk och hamnkök.

Hoppas vi ses i sommar!

// Kent

Vad gör hamnkaptenen?

Hamnkaptenens huvudsakliga uppgift är att ansvara för fördelning och redovisning av fasta båtplatser och gästhamnsplatser, vilket även innebär att ta betalt för dessa. Utöver ansvar för service, underhåll och renhållning av hamnanläggningen ingår i hamnkaptenens uppgifter att övervaka sjösäkerhetsanordningar i hamnen, belysning, eluttag, livräddningsutrustning samt hamnen som helhet. Det innebär även att ansvara för vattenledningar och tömningsstationer för båtar och husbilar. Ja listan kan göras lång och det är lätt att förstå att hamnkaptenen är fullt sysselsatt under högsäsongen i Sandvik.

Vildkatter i Sandvik

Det finns många vildkatter i Sandvik och därför vill vi tipsa om en ideell förening i Kalmar som hjälper hemlösa och oönskade katter till veterinärvård och nya hem. Föreningen heter Hemlösa Katter Kalmar och drivs av vanliga människor som arbetar ideellt på sin fritid för att hjälpa så många katter som möjligt till ett bättre liv. De är helt beroende av donationer mm för att driva sin verksamhet. Gå gärna in och kika på deras hemsida!

Stöd till flyktingarna från Ukraina

Vi är alla plågsamt medvetna om krisen i Ukraina och alla människor som flyr sitt land till följd av kriget. Borgholms kommun kommer att ta emot många flyktingar framöver och kanske du funderar på hur du skulle kunna stötta och hjälpa på något sätt!? Då vill vi gärna tipsa om den e-tjänst som Borgholms kommun har skapat för att informera och ge förslag: se här 

Har ni kanske egna förslag eller ideer om vad vi i Sandvik skulle kunna bidra med? I så fall får ni gärna höra av er till oss i byalagets styrelse, kontaktuppgifter finns på hemsidan.

Tidigare inlägg

Medlemsenkäten 

Sommarcykelväg Sandvik - Södvik, lägesrapport

Under november fick vi en del publicitet för arbetet att få till en cykelväg mellan Sandvik och Södvik. Se artikel nedan. Både Ölandsbladet och Barometern skrev om det.  Förstudien är i sin slutfas och den kommer att kommuniceras till politikerna i kommunen innan julhelgen. Det har visat sig svårt att få till vägen på egen hand då regelverken är komplexa och det är många som vill ha sitt ord med i frågan. I vår undersökning bland medlemmarna tycker merparten att vi ska driva frågan.  Låt oss därför återkomma med mer information om hur arbetet fortskrider.


Barometern 17 november 2021

En härlig känsla......

Så här i grå tider, snö och slask, kan denna lilla film ge en fin känsla hur fint Öland är på sommaren, något att se fram emot.....

2 november 2021

Persnäs-Sandviks Samfällighetsförening, Sandviks Byalag och Södviks Samfällighetsförening har gemensamt framfört synpunkter, både muntligen och i en uppföljande skrivelse till Borgholms kommun angående korsningen väg 136 Sandvik-Södvik, samt den 4-vägs korsning vi har vid kvarnen. De lovade att ta till sig våra synpunkter i arbetet. Tryck på pilen och läs mer.


Årsmötet 2021, 10 juli

Årsmötet hölls i Sandviks Fisk en tidig morgon i juli. Många bra synpunkter och diskussioner bland de närvarande. I direkt anslutning till Byalagets årsmöte hölls även vägföreningens årsmöte. Protokoll från mötet finns i webbplatsens navigation om du vill veta mer. 

29 mars, 2021

Byalaget träffar kommunpolitiker i Sandvik

24 mars, 2021


24 mars fick Byalaget besök av tre kommunpolitiker i Sandvik för att informera om tankar och idéer som Byalaget sammanställt i en utvecklingsplan. Politikerna var positiva till vårt engagemang och vår bedömning är att kommunen kommer att genomföra några förslag under 2021 och andra kommer att dröja av budgetskäl. Förslag som diskuterades under dagen var upprustning av södra piren inkl. en badbrygga, renovering av omklädningshytter, hundlatriner och en gång- och cykelväg mellan Sandvik och Södvik.

Foto: Från vänster Staffan Larsson (C), Carl Malgerud (M), Jörgen Bödmar, Byalaget och Ilko Corcovic (S)

Nyhetsbrev december 2020

13 december 2020

Blommande vägkanter i Sandvik…….

11 juli, 2020

I samband med Sandviks byalags årsmöte 2019 kom frågan om skötseln av byns vägkanter upp och sen dess har flera Sandviksbor visat intresse för frågan.

Vägkanter är betydelsefulla för den biologiska mångfalden och används av många växter och djur som livsmiljö, spridningskorridor och födoresurs. Att sköta vägkanter på rätt sätt är en ”gratis” möjlighet att bidra till biologisk mångfald.

Omsorg om den biologisk mångfalden innebär ett stabilare ekosystem för alla på sikt och för sandviksborna att vi kan glädjas åt blommande vägkanter hela sommaren.

För att hitta en skötselmetod som passar för Sandvik vände sig byalaget till Eva Ditlevsen som är miljöspecialist vid Trafikverket. Mot bakgrund av bl.a. Trafikverkets rekommendationer har följande preliminära skötselplan av vägkanterna i Sandvik tagits fram:

Byalaget kontaktade Vägföreningen i Sandvik som ställde sig positiva till att pröva denna skötsel under en provperiod av 3 år från och med i år.

För er som är intresserade av dessa frågor finns många källor på nätet bl.a:

Trafikverket: https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/miljo—for-dig-i-branschen/natur-kultur-och-landskap/artrika-vag–och-jarnvagsmiljoer/

Blomrika vägkanter på Facebook: https://www.facebook.com/groups/2477956012530786/?post_id=2748915088768209

Hör gärna av er till Byalaget om ni har synpunkter, förslag eller vill bidra på något vis. Skicka gärna en bild på en blommig vägkant i Sandvik.

Swante Friberg och Per Thege

Sandviks byalag